Zombori Gabriella

Zombori Gabriella

1988-ban született Argentínában. Irodalomkutató, hispanista, műfordító, az ELTE Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékének óraadója. 2020-ban megvédett doktori disszertációjában a bezártság és a köztes tér szerepét vizsgálta a 20. század spanyol-amerikai narratívájában. Műfordítóként egyaránt fordít spanyolról magyarra és magyarról spanyolra; munkáiban főként a drámairodalomra összpontosít, de novellát, regényt és gyermekirodalmat is fordít.