Vásári Melinda

Vásári Melinda

(1986, Makón született, Hódmezővásárhelyen-Szegeden nőtt fel, Budapesten él) irodalmár, szerkesztő, fordító. A Műút kritikarovatának szerkesztője, a Balassi Intézet oktatója. Kortárs magyar prózával és médiumelmélettel, digitális filológiával foglalkozik. Könyve: Vásári Melinda: Hangzó tér – Az érzékiség dimenziói Mészöly, Nádas és Ottlik műveiben, Kijárat, Budapest, 2019

Véletlen konstellációk

Azzal keltem tegnap, hogy utolsó este igazán időben nyugovóra térek, s ez igazolódni is látszott, mikor Pataky Adrival már a régi könyvtárszoba székeiről néztük a táncoló fiatalokat, akik annyira szépek és vidámak voltak, csak ragyogtak.

Utazás időben és térben — egy műfaj nyomában

Szirák Péter érdekfeszítő és élvezetes áttekintést nyújt a magyar irodalmi útirajz történetéről, fejlődéséről és különféle válfajairól. A régi utazási irodalomtól, a 16–17. századtól egészen a 20. század második feléig követi a műfaj alakulását neves magyar szerzők írásainak érzékeny és alapos elemzésével. Olvashatunk többek közt Szenci Molnár Albert, Bethlen Miklós, Kazinczy Ferenc, Széchenyi István, Illyés Gyula, Németh László, sőt Szabó Lőrinc és Kosztolányi Dezső vagy Márai Sándor műveiről is. Ennek során nemcsak könyvének főszereplőjéről, az útirajzról kapunk igen árnyalt képet, de a bemutatott műveken keresztül a történelem is folyamatosan beszűrődik az elbeszélésbe, így a kötet történeti szempontból is jelentőséggel bír.

A jelenlét drámája — avagy az intenzitás pillanatai

Az olvasó első benyomása, hogy valódi könyvtárgyat tart a kezében. Ez a benyomás a könyvet olvasva végig megmarad, hiszen ezzel a könyvvel „bánni kell”, forgatni, nézni, tapintani. A borító puha, fekete, érdes anyag, minimalista, rajta egyszerű, fehér betűk, a ’70-es évek nyugatnémet könyvdizájnját idézi. Emellett már az előlap felborítja a megszokott elrendezést: nem a cím van a legnagyobb betűkkel szedve, hanem egyfajta rendezői utasítást olvashatunk a helyén: „[Az emberek elhelyezkednek.]” „[Két kanapé egy kandalló előtt. Dada viseletében Hugo Ball híres fényképe a falon.]”

Az „akadémiai paradicsom”

A Harvard Egyetem által 2011 óta minden évben megrendezésre kerülő IWL (Institute of World Literature), azt gondolom, joggal tartható a nemzetközi irodalomtudományi berkekben az év legnagyobb horderejű eseményének. Négy héten át elismert tudósok vezetésével és részvételével zajló szemináriumok, előadások, kerekasztal-beszélgetések várják a hallgatókat a világ majd’ minden tájáról (idén 33 országból 157 hallgató érkezett).