Valastyán Tamás

Valastyán Tamás

(1969, Debrecen) Filozófiatörténész, kritikus, szerkesztő a Debreceni Egyetem habilitált egyetemi docense, fő kutatási területe a német koraromantika filozófiája és esztétikája, valamint a modernitás kritikaelmélete. A Magyar Filozófiai Szemle szerkesztője, eddig két önálló kötete jelent meg: A keresés ritmusa (2007), Tűnni és újra-eredni (2007).

A végesség távlatai

De milyen is pontosan a Lapis József által előadott halál-narratíva? A két világháború közt született verseket újrateremtő olvasással ma diakrón megelevenítő kritikai igyekezet társként tekint bizonyos bölcseleti reflexiókra, és kreatívan applikálja azokat önmagába, de fontos hangsúlyozni, hogy a poétikai törvényszerűségek vagy motivikus összefüggések és a filozófiai reflexiók mindig motiváltak, azaz magából a versszöveg dinamikus kiteljesedéséből erednek az általánosítható elvek. Az imponáló és releváns szakirodalom applikatív feldolgozottsága által Lapis egy saját narratívát teremt, amelyben a hermeneutika kérdezés-orientáltsága, a dekonstrukció szövegimmanenciája és az esztétikai tapasztalat befogadáscentrikus mozgásai egymáshoz idomulva hozzák létre az értelmezés színes játéktereit.