Urs Marti

Urs Marti

(1952) a filozófia doktora. A Berni Egyetem Filozófiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Főleg a XIX. sz.-i politikai filozófia és a mai francia filozófia érdekli. 1988-ban sikeres könyvet adott ki Michel Foucault-ról (Michel Foucault — ein moderner Aufklärer? München, Beck). Nagyon fontos tanulmánya: A plebejus lázadása — Adalék a „Felsőbbrendű ember” genealógiájához, mely szintén a Nietzsche Studien-ben olvasható. A Zürichi Egyetemről ment nyugdíjba.

Nietzsche mint a Francia Forradalom kritikusa

A Francia Forradalom kritikusaként Nietzsche eddig még alig kapott méltatást. Ez pedig nem is csoda. A szakadék, amely őt elválasztja a FF eszményeinek értékképzeteitől, áthidalhatatlannak tűnik. Ha egy gondolkodó egészen a dionüszoszi igent mondásig küzdötte fel magát, aztán egy történelmi eseményt utólag teljességgel megtagad, mintegy meg nem történtté tesz, akkor ez a tény megmutatja, milyen mélységesen gyűlölte ezt az eseményt. Hasonlóképpen helyénvalónak látszik N nihilizmus-diagnózisát azzal az összeomlással kapcsolatba hozni, amely Isten halálával, a nihilizmus megjelenésével volt egyenértékű.