Tóth Beáta

Tóth Beáta

(1989) Szerkesztő, kritikus. Kutatási területe: posztmodern szubjektumelméletek, adaptációelmélet, modern magyar irodalom.

„Narratív gyógyulás”

A Jane Austen-univerzumból kölcsönzött, teljes anonimitásba burkolózó, szexuálisan túlfűtött hibridek szövevényes regényét (Idegen) követően — melynek alkotóelemei csupán a nemi aktus szimbólumában kimerülő értelmezési réteget tekintve szervesülnek — Nagy Gabriella második prózai kötetének szerkezete a gyógyító emlékezet középpontba állításával válik egységessé.