Tarján Tamás

Tarján Tamás

(1949, Budapest) Irodalomtörténész, egyetemi docens (CSc), kritikus. Egyénnek és közösséginek három megnyilvánulási formája érdekli. Három helyszínnel jelezve: stadion, teátrum, iskola. Aktív sportolóként ezért ásta bele magát a sporttörténetbe, ezért dolgozott sokáig dramaturgként színházakban (és írt tizenkét kötetet kitevő színikritikát), ezért (és legendába illő véletlen folytán) lett egyetemi oktató az ELTE-n, az olvasás, műelemzés, értékközvetítés, irodalmi konzultáció megszállottja (e téren is az illendőnél több, mintegy húsz könyvet publikálva).

Szerencsés találkozások

A monográfia műfaj újabban sokat emlegetett és kárhoztatott buktatóival Elek tökéletesen tisztában van, de a valamelyest szerényebb célkitűzésű, többé-kevésbé hagyományos pályarajz kétségtelen szükségességével, erényeivel és hasznával is. Az életrajzi elemeket a nem mellőzhetőkre redukálva beszőtte a főszövegbe (illetve közvetve rábízta a Fényképek-függelék vizuális dokumentumainak és névsorainak tanúságtevésére), a klasszikus, mikrofilológiai mélységű, terjedelmes versanalízisekről pedig jobbára lemondott, bízva abban, hogy ezt a munkát nem kevesen elvégezték már, bátran lehet rájuk és eredményeikre lábjegyzetben hivatkozni. Míg az előbbi döntést a könyv teljességgel igazolja (s Markó életrajza a világhálón és más forrásokban amúgy is jól hozzáférhető), az utóbbi helyenként önkorlátozásnak érződik. Örömmel vettük volna, ha a szerző szélesebbre nyitja műelemzői műhelyének ajtaját: ebből az anyagból a Bookart kiadványa elbírt volna még mintegy húsz-harminc oldal többletet.