Rákai Orsolya

Rákai Orsolya

(1973, Budapest) Szegeden szerzett PhD-fokozatot (2004), az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Kutatási területei közé tartozik a 19–20. század magyar kritikatörténete, a médiatörténet, illetve a kritikai elméletek hatása az irodalom vizsgálatára.

Beszélgetések szálló hattyúkról

Margócsy az ezredforduló előtti negyedszázad irodalmi alakulástörténetének újraolvasását szorgalmazó írásában több példát hoz arra, hogy az irodalomtörténet néha furcsa kanyarokat tesz — számos műről saját korában nem vesz ugyan tudomást, visszamenőleg azonban az alakulástörténet alappilléreiként értelmezi őket, sok művet viszont, amelyet egy ideig az irodalomtörténet jelentősnek, sőt akár sarokkőnek tekint, később kiejt kegyeiből és tökéletes olvasatlanságra és olvashatatlanságra ítéli.