Radnóti Sándor

Radnóti Sándor

(1946, Budapest) esztéta, kritikus

Radnóti Sándor: Metakritika

(Takáts József: Átrendeződések. Kalligram, 2022) Radnóti Sándor (Fotó: Litera) Takáts József új kritikakötetének egy följegyzésében, ahol gyerekkorának egyik híres slágerében („Hull a hó a kéklő hegyeken”) fölismeri a Tompa Mihály-idézetet („Szívet cseréljen, aki hazát cserél”), úgy tetszik, nem tudja, hogy…

Radnóti Sándor: Traktátus a Vénusz-dombról

(K. Horváth Zsolt: A bundátlan Vénusz. Prae Kiadó, 2021) Radnóti Sándor (Fotó: Litera) A nagy angol művészeti író, John Ruskin egy életre nősztehetetlenné vált, amikor mélyen vallásos neveltetése miatt szűzen menvén a házasságba, meg kellett tudnia, hogy a nők szeméremtestét…

Tömeg és hatalom

Bagi Zsolt könyvének címe eligazít abban a tekintetben, hogy milyen diskurzusba hív meg minket a szerző. Esztétikai hatalomról beszél és a kultúra emancipatorikus funkciójáról, az esztétikum politikájáról. Ennek a politikának a célja a tömegek felszabadítása, mert az a politikai emancipációval, azaz a jogállammal még nem következett be. Perspektívája a kulturális emancipáció, ahol a tömegek hatalma az aktivitást, cselekvőképességet jelenti.