Milián Orsolya

Milián Orsolya

(1977) a SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék adjunktusa. Kutatási területei: ekphraszisz, intermedialitás, kortárs magyar irodalom, könnyűzene és film. Önálló kötetei: Képes beszéd, JAK-Prae.hu, 2009; Átlépések, Palimpszeszt-Prae.hu, 2012.

Egy lírikus beszélgetései

Mediális környezeteink, kulturális közegeink változásaival összhangban a külföldi és magyarországi bölcsészettudományos szférában manapság nagyon trendi az általában értett medialitás vagy a médiumok, ezen belül specifikusan a képek és a szövegek közti viszonyok problémaköreivel foglalkozni. Hosszan lehetne sorolni a vonatkozó, magyar nyelven írt irodalomtörténeti vagy -elméleti tanulmányokat, tanulmányköteteket, monográfiákat, szakdolgozatokat és doktori értekezéseket, amelyek örvendetes módon folyamatosan, módszeresen gazdagítják a témakör magyar nyelvű szakirodalmát — ennek könyvtárába tartozik immár Lanczkor Gábor Nem élhetsz odabent. Ekphraszisz-esettanulmányok című kötete is.