Mátyus Norbert

Mátyus Norbert

Mátyus Norbert 1972-ben született, a Szegedi Tudományegyetemen diplomázott 1997-ban, és a doktori fokozatát is itt szerezte 2007-ben. 2000 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanít. Az oktatás mellett kutatói tevékenysége két nagy témát ölel fel. Olasz könyvtárakban és levéltárakban tárja fel a magyar irodalom és történelem emlékeit: a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen működő Vestigia kutatócsoporttal eddig több mint 3000 eddig ismeretlen magyar vonatkozású, Mohács előtt keletkezett dokumentumot sikerült azonosítaniuk és a további kutatás számára elérhető tenniük. Másik kutatási területe - e Dante és az Isteni színjáték magyarországi ismeretének kutatása, és Babits Dante-fordításának sajtó alá rendezése. A témában megjelent könyvének címe: Babits és Dante. Filológiai közelítés Babits Pokol-fordításához. Mátyus Norbert a Magyar Dantisztikai Társulat elnöke; nős, négy gyermek apja.

Mátyus Norbert: Dante, a puding próbája

(Nádasdy Ádám: A csökkenő költőiség. Tanulmányok, beszélgetések Shakespeare és Dante fordításáról. Magvető, 2021) Mátyus Norbert (kép forrása: Facebook) Nádasdy Ádám esszékötettel jelentkezett, amelyben az írások Shakespeare és Dante köré csoportosulnak: vannak magukról a szerzőkről és műveikről írott esszék, és vannak…