L. Varga Péter

L. Varga Péter

(1981) irodalomtörténész, kritikus, a Prae főszerkesztője

A humanitás verziói

A zárt/nyitott ellentétpárnak a testről szóló biológiai és kultúrtörténeti, illetőleg szellemtörténeti diskurzusban meglehetősen nagy tradíciója van, s az ebben mutatkozó törés(ek)re mutat rá Nemes Z. Máriónak nem csupán költői teljesítménye, de tudományos munkássága is, a tavaly a JAK és a Prae.hu gondozásában megjelent gyűjteményes kötet, A preparáció jegyében, valamint a jelen írás tárgyát képező, a L’Harmattan, továbbá az ELTE BTK Filozófiai Intézete és a Magyar Filozófiai Társaság Cogito-könyvek sorozatában publikált, könyvvé fejlesztett doktori értekezés, a Képalkotó elevenség.