Kálmán C. György

Kálmán C. György

(1954) kritikus, irodalomtörténész, irodalomteoretikus, publicista; az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, 1990 és 2007 között (és alkalmanként azóta is) a Pécsi Tudományegyetemen oktatott irodalomelméletet és modern magyar irodalmat (2000 és 2006 között tanszékvezető volt). Öt könyve van (egy irodalomtörténeti, egy kritika-kötet, két elméleti, egy publicisztikai); sok tanulmánya jelent meg magyarul és más nyelveken, rendszeresen ír irodalomkritikát és publicisztikát.

Személyesség és körülmények

Gilbert Edit könyve vegyes tartalmú, színes kötet; műfajában, terjedelmében és tárgyát tekintve is igencsak eltérő szövegeket tartalmaz — ez okot adhatna a gyanakvásra, ámde részint éppen ez a sokféleség tartja ébren az olvasó érdeklődését, részint meg ebből a sokszínűségből mégis egyértelműen kibontakoznak azok a kérdések, amelyek a szerzőt foglalkoztatják. Márpedig mi másért is olvasnánk egy tanulmánygyűjteményt, mint hogy megismerjük: másokat (a könyv szerzőjét) mi érdekli, mire hívja fel a mi figyelmünket, mit tart fontosnak. Nemcsak maguk a tárgyalt szövegek vagy a velük kapcsolatos problémák, hanem a válogatás (a szövegeké és a kérdéseké egyaránt) az ilyen munkák tétje.

Debreceni mulatságok

Mindegyik szöveg ésszerű terjedelmű, áttekinthető szerkezetű, és az érdeklődő laikus számára is olvasható; valamennyinek helye volna egy-egy Alföld-számban (vagy bármelyik jobb irodalmi folyóiratban). Nem mondom, kell hozzájuk némi erőfeszítés — a terminológiát nem mindig és főleg nem azonnal érti a beavatatlan olvasó, nem minden utalás lesz világos, és a tömörség odafigyelést igényel; de végeredményben meglepően élvezetes és elmemozgató szövegek gyűjteményét kapjuk