Isztin Péter

Isztin Péter

A szerző a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Karán tanársegéd, kutató. Kutatási és érdeklődési területe az alkalmazott mikroökonómiai elmélet, ezen belül az iparági szerkezetek, társadalmi intézmények és jelenségek közgazdaságtani elemzése és a városgazdaságtan.

Az öngyógyítás szabadsága

(Jessica Flanigan: Pharmaceutical freedom. Why patients have a right to self-medicate. Oxford University Press, 2017) Mind a „laikusok”, mind az orvosok és a bioetikusok, illetve más szakmabeliek körében széles (még ha nem is teljes) körű egyetértés uralkodik a tekintetben, hogy…

Radikális piacok

A piac sokak számára „csúnya szónak” számít — a „laikusok” és a véleményformáló értelmiségiek körében egyaránt. A „piaci fundamentalizmus” és a „neoliberalizmus” gyakran használt szitokszavak a nyilvánosságban; mi több, az utóbbi időkben egyre-másra születnek politika- és gazdaságfilozófiai szakmunkák, amelyek a…