H. Nagy Péter

H. Nagy Péter

(1967, Budapest) irodalomtörténész, szerkesztő, popkultúra-kutató. Az ELTE magyar nyelv és irodalom szakán végzett, a Comenius Egyetemen doktorált. A Pécsi Tudományegyetemen oktatott, majd a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán volt kutató. Jelenleg a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének adjunktusa. Az Eruditio – Educatio főszerkesztője, a Prae tudományos szerkesztője. Turczel-díjas tudománynépszerűsítő, az MA Populáris Kultúra Kutatócsoport alapító tagja. Több mint húsz önálló könyve jelent meg, publikációinak száma meghaladja az ezret. Érsekújváron él.