Gaál Xénia

Gaál Xénia

Az ELTE BTK „Az orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori program predoktora, készülő disszertációja Kalinyingrád városolvasati, identitáskutatási, emlékezetpolitikai szempontú elemzését adja. Foglalkozik műfordítással, szabadidejében zenész.

Kié itt a tér?

A felvonulási útvonal városolvasati szempontú elemzése rávilágít az esemény és az általa használt tér kapcsolatára, azaz az előbbi miként aktualizálja, hasznosítja az utóbbi jellegzetességeit és vice versa: a helyszín miként hat az eseményre. Az Andrássy út és a Hősök tere számos esemény ún. presztízsértékét emelte az évtizedek során, központi fekvése és kulturális jelentősége révén e terület egyike Budapest legkedveltebb tömegrendezvény-helyszíneinek (pl. Fischer Iván és a Fesztiválzenekar hagyományos rendezvényei, amelyek közül a 2015-ös a toleranciáért szállt síkra).