Fekete I. Alfonz

Fekete I. Alfonz

1986, Szabadka. Szeged, Budapest, Szeged. Anglista. 2016, JAKKendő. Szerző: próza, kritika, tanulmány. Pannonauta és metszet.

A humánimpérium alkonya

Fekete I. Alfonz kritikája Horváth Márk – Losoncz Márk – Lovász Ádám: A valóság visszatérése. Spekulatív realizmusok és újrealizmusok a kortárs filozófiában című könyvéről (Forum Kiadó) a friss Műútból

Prédikátorok Imbrium tengerén

A teremtmény látványa lassan leereszkedett a talajra. A fortyogó káosz tisztulni kezdett, az egyenként látható részek összeolvadtak és formát adtak az ormótlan testnek. Darabok kapcsolódtak együvé és villództak át egyik állapotból a másikba.

A női szív gyökereinek fantasztikus mibenlétéről

Naomi Novik Nebula- és Locus-díjas, tavaly megjelent regénye, a Rengeteg arra mutat rá, hogy a megjelöltség maga, legyen az hősi vagy áldozati minőségben, végül is egyetlen választáson is múlhat. Ha pedig ez nem valósul meg, akkor a felborult korábbi rend át- és visszarendeződése során a felszínre bukkanó részletek között éppen nyílik egy csapás, amelyen az újsütetű hős elindulhat abba a tér és idő-keresztmetszetbe, ahol mindezek a változások végül tündérmeseszerűen kisimulnak, elrendeződnek és lehiggadnak.

A lengyel eklektika diadala

Az ismeretlen, fiktív világ kiismerésének örömteli pillanata késik. Nem túl gyakran, de elő szokott fordulni, hogy ez a megvilágosodási pont időben csak később bukkan fel. Ennek ellenére a kíváncsiság tüzelte olvasó menetel előre, falja az oldalakat, háttérbe szorítva megdöbbenését a narratív tér nagyságán és annak még számára ismeretlen szegletein. Tudatos, remekül felépített stratégia ez a lengyel származású Jacek Dukaj részéről, akinek az Extensa és a Zuzanna és a világmindenség után a Más dalok a harmadik magyarul megjelent könyve.