Dombrovszki Áron

Dombrovszki Áron

(1992, Budapest) 2018-ban végzett az ELTE logika és tudományelmélet mesterszakán, jelenleg tudományos segédmunkatárs az MTA Lendület Értékek és Tudomány Kutatócsoportban, valamint az ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskolájának PhD-hallgatója, az Eötvös Collegium senior tagja. Elsősorban nyelvfilozófiával, metafizikával és metafilozófiával foglalkozik.