András László

András László

(1966, Budapest) író. 2010-ben jelent meg az Egy medvekutató feljegyzései című regénye, 2016-ban Világos indul című verseskönyve, 2018-ban Rasszista utazások c. novelláskötete, előkészületben a Kalligramnál új regénye.

Időkezelés

Felszabdaljuk az időt. Önkényesen kisebb-nagyobb darabokra vágjuk, és ezekkel a darabokkal bíbelődünk, noha még azt sem tudjuk, van-e az egész? Az, hogy a sötétet és a világosságot megkülönböztetjük, éjszakának és nappalnak hívva, még érthető. De hogy a bolygó áthalad a képzeletbeli célvonalon, ennek ennyire örülni? Mintha csináltunk volna valamit, érdemünk lenne, hogy elmúlt egy év.

A tél örömei

Megcsúszok a letaposott havon, hadonászok, próbálom visszanyerni az egyensúlyomat. Egy kigömbölyödött rigó oldalt tartott fejjel figyeli a mozdulataimat. Épp most dönti el, hogy fenyegetést jelentek-e számára. Nem tűnök veszélyesnek, mert lassú vagyok, és a távolság megnyugtató. Stabilizálom magam, megállok. Nézzük egymást. — Nem akarlak bántani — mondom neki, de számára ez érthetően nem jelent garanciát. A garancia az, hogy ha akarnám, sem tudnám megfogni. Hogy nem tudom bántani. Ebben azért nem lehet teljesen biztos. Magában kell bíznia. Figyel.

Ismerkedés az évszakkal

Hőmérséklet tekintetében az évszakra a mérsékelt hő jellemző. Más tekintetben sokan arra számítanak, hogy januárban valami új kezdődik (év), és ha átlépnek egy mulatós éjszakán egy halvány piros vonalat, akkor valami másban lesznek benne, holott. Holott nem kezdődik semmi, ellenkezőleg, a tél folytatódik. De erre már, gondolom, mindenki rájött magától, még akkor is, ha nem akarja elhinni.

Pali bácsi válaszol

Kedvesem! Az ördög mindenütt ott van, csakúgy, mint a mi Atyánk, de az ördög a legeslegjobban mégis a pálinkát szereti — ellentétben a mi Mennyei atyánkkal, aki minket szeret a legjobban. A Bölcsek megpróbálkoztak avval, hogy eligyák az Ördög elől a pálinkát, de hasztalan — az Ördögnek mit sem ártottak vele, ellenben az ő bölcsességük erőst megfogyatkozott. Mert eljön a nap, aztán a másnap, amikor igen homályosan látunk, de ez érthető, mert kicsiny, ámde erőszakos manók ütögetnek csengő-bongó kis kalapácsaikkal hegyes acéltüskéket a szemgolyónkba a koponyánk belsejéből. Ne akarj hát ravaszabb lenni az ördögnél!

Szentcsalád

Az egyensúlyra vonatkozóan a szakirodalom egységes abban a kérdésben, hogy ha az ún. egyensúly felborul (vö.: elbasszuk), és úgy próbáljuk meg korrigálni ezt, hogy hol az egyik, hol a másik oldalra aggatunk kisebb-nagyobb súlyokat a helyreállítás érdekében, akkor az egész rendszer előbb-utóbb összeomlik. Nevezzük családnak. Országnak. Békének.

Elrugaszkodni Istentől

Az egész dinamika úgy épül fel, mint az köztudott, hogy az elrugaszkodás pillanata a legfontosabb. Kimérni a távolságot, szaporázni egyre gyorsulni végül kitámasztani és.

Blaszfémia hegy- és vízrajza

Akinek a táj térkép, annak egyúttal sokkal több minden térkép, mintsem gondolná, a térképolvasáshoz való viszonya pedig különbözik attól, mint amit arról képzel. Vegyünk egy példát. Egy magaslatot. Múlt vasárnap magyaráztam el, az, hogy dicsérjük az Urat, nem azt jelenti, hogy egy piros pontot rajzolunk neki a hittanfüzetbe. A gyermekek megtehetik ezt, de mint már említettem, míg gyermek voltam, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, aztán férfivá értem, és elhagytam a gyermek szokásait. Már nem gondolkozom.

Szent Pál második levele a búziakhoz

Krisztusban szeretett, khm, testvéreim! Ne fordítsátok egymás felé a ti feneketeket, miként a ti atyátok is az ő orcáját fordítja tifelétek, semhogy az ő fenekét. Mert feneketlen mélység a ti atyátok. És ne keseredjetek el, ha nem is értek föl a ti atyátoknak orcájához, hogy szemtől szemben nézhessétek azt, mert határtalanul magas a ti atyátok. Ezért az ő orcája jóval magasabban van, mint a ti orcátok. De ne búslakodjatok, mert mindig lesz, amibe kapaszkodjatok!

Szent Pál levele a helybeliekhez

Krisztusban szeretett Testvéreim! Joggal kérdezhetitek, miért írok nektek levelet, miért nem megyek ki inkább közétek? Joggal válaszolhatom: azért, mert belefáradtam, hogy bámuljam a savanyú pofátokat és hallgassam a siránkozásotokat. Nem arról kívánok szólni hozzátok, hogy miért bosszankodtok, ha bosszantó dolgok történnek veletek, vagy miért mérgelődtök, hogy olyasmi akad az utatokba, ami felmérgesít, mert nincs ezzel semmi baj, így van ez mindnyájunkkal. És jól van így.

Piramis

Sokféle világmodellt találtak ki a filozófusok és más effélék, akik ráértek tűnődni azon, hogyan is kellene, de a működő világ modellje a hadsereg. Így működik, ezek a törvényei. Ha minden egyéb játékszabály betarthatatlanná válik, akkor jönnek a katonaság szabályai. Ez egész világunk fundamentuma. Ezt a tényt persze néha képesek elfedni akár hosszú időre, akár egész társadalmak előtt mindenféle másodlagos játék- és jogszabályok, de időről időre előbukkan, miként manapság is.