Bíró-Balogh Tamás: Mint aki a sínek közé esett (Kosztolányi Dezső életrajzához)

A Kosztolányi Dezső életművét és életrajzát közel húsz éve kutató szerző nagyobb, Kosztolányi életrajzával foglalkozó tanulmányait gyűjtötte egybe. A kötet olyan dolgozatokat foglal magába, melyek a jól ismert alkotó pályájának ismeretlen, jelentős részben szándékoltan mellőzött epizódjait tárják fel.

A könyv ide kattintva olvasható és letölthető!

A Kosztolányi Dezső életművét és életrajzát közel húsz éve kutató szerző nagyobb, Kosztolányi életrajzával foglalkozó tanulmányait gyűjtötte egybe. A kötet olyan dolgozatokat foglal magába, melyek a jól ismert alkotó pályájának ismeretlen, jelentős részben szándékoltan mellőzött epizódjait tárják fel.
„Az életrajzíró ki van szolgáltatva a nyomok számának, jellegének és relevanciájának: csak abból tud következtetéseket levonni, ami nyomként megmaradt, s mint ilyenhez hozzáférünk. Az életrajzíró, vagy valaki más előzetesen már megtalálta, rögzítette és így számba vehetővé tette a nyomokat. Aminek nincs nyoma, az elveszett, fölismerhetetlenné vált” — írja Lengyel András. Ugyanakkor „az életrajzíró nem csak a nyomoknak van kiszolgáltatva: önmagának is ki van szolgáltatva. A nyomkeresés és -olvasás ugyanis maga is a tudásnak egyik nagyon speciális, bonyolult és sok tapasztalatot, sőt invenciót is igénylő formája. Ugyanazt a nyomot egészen más hatásfokkal képes értelmezni egy tapasztalt és invenciózus »nyomolvasó«, mint egy hozzá nem értő. A nyomot igazában nem a szemünk, hanem előzetes kondicionáltságunk, tudásunk teszi láthatóvá.”
A Mint aki a sínek közé esett tanulmányai Kosztolányi Dezső életrajzának olyan fejezetei, melyek anyagát, azaz Kosztolányi életének nyomait jobbára maga a szerző kutatta fel és próbált meg olvasni belőlük.

Bíró-Balogh Tamás (1975) Gyomán született, 1993 óta Szegeden él. 2007-ig Balogh Tamás néven publikált.

Kötetei:
Egy füzet magánélete (1993, prózák)
Nemlétező dolgok (2004, prózák)
Álmodozók irkafirkája (2006, tanulmányok)
Tollvonások (2009, tanulmányok)

Fontosabb sajtó alá rendezései:
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (az ifjúság számára átdolgozott kiadás, 2004)
Schöpflin Aladár Összegyűjtött levelei (2004)
Nemes Nagy Ágnes: Az öt fenyő (regény, 2005)

A könyv Facebook-oldala: http://www.facebook.com/mintakiasinekkoze

Műút-könyvek 017

Kiadja az Equinter
Budapest, 2014
www.equinter.hu
www.facebook.com/Equinterkiado

A Műút-könyvek sorozatszerkesztője: Jenei László
A kötet szerkesztője: Pataky Adrienn

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Tellinger András

A megjelenést támogatta a Nemzeti Kulturális Alap

190 oldal

ISBN 978-963-9963-01-6

ISSN 2061-4314

A kötet Budapesten megvásárolható az Írók Boltjában és az ELTE BTK Jegyzetboltjában.
Országszerte rendelhető a kiadó webshopjában: www.equinter.hu, illetve megtalálható a Líra bolthálózat üzleteiben, továbbá Miskolcon a Műút szerkesztőségében (3530 Miskolc, Széchenyi I. u. 14., +36 46 326 906, szepmestersegek.alapitvany@gmail.com).