Térerő (és aki mögötte van)

A Határtalan napok első napján a Műút vendégei a Felvidékról érkeznek — a Miskolci Nemzeti Színház Játékszínjében április 5-én (pénteken) 17 órától bemutatkoznak: Csehy Zoltán, Mizser Attila, Németh Zoltán és N. Tóth Anikó.

Mizser Attila, Németh Zoltán, N. Tóth Anikó, Csehy ZoltánA Határtalan napok első napján a Műút vendégei a Felvidékról érkeztek — a Miskolci Nemzeti Színház Játékszínjében április 5-én (pénteken) 17 órától bemutatkoztak: Csehy Zoltán, Mizser Attila, Németh Zoltán és N. Tóth Anikó.

Nem minden határ határ. Mi több, minden határ egy bizonyos határon túl inkább előny. Másképp nincs is értelme. Aminek tere, annak ereje van, és fordítva. Ezt az adó és vevő, beszélő és hallgató — író és olvasó — egyaránt sejti. Érzi a terét. Sejti az erejét. Sejtje a tere. Sejtje az ereje. A szolgáltatója. A hálózata.

És vannak a hálózatoknak alternatívái. Létezik, létezhet egyszerre többféle térerő. A kereső listázza, csak a szolgáltatótól függ, mire kapcsolódsz. A táj, a terep másképp, más módon rezonál. Máshol. Ha egy szöveggel találkozunk, jelek, kapcsolódási pontok tűnnek fel az olvasó, a hallgató számára, amelyek interpretációja és/vagy megértése egyfajta jártasságot igényel, a megértéshez részben szükséges a kontextusok (nyelvi fordulatok, irodalmi toposzok és valós helyek) előismerete. Az eltérő előismeretek különböző prekoncepciókat és olvasásmódokat eredményeznek. De megnyugtató, mert mindezek mögött létezik egy alkotó. Egy megbízható szolgáltató. Ez az ön terepe. Térereje.

A térerő szó asszociációs bázisa, genealógiája egy vizsgálódás során árnyalhatja az értelmezést (a versét, prózáét és egy kultúráét egyaránt). De maga az irodalmi szöveg felismerése is jelentőséggel bír, hiszen egyfajta kánon szerinti olvasást mutat, azt, hogy „belül” vagyunk egy határon. De van, aki „kívül” van, vagy épp más kánonok, hálózatok mentén olvas, értelmez és ítél. De az onnantól lesz csupán határ, hogy találunk, kitalálunk, kijelölünk egy vonatkozási pontot, amely meghatározza, behatárolja az értelmezést, sőt magát a megértést is. Ez lesz a terepünk, az irodalmunk, a kultúránk — a keret, amelyben viszonyulásokat, mintázatokat keresünk. A roamingot. Alkotót kutatunk, szolgáltatót.

Ezen a rendezvényen a következő szerzők és szöveghálózatok állnak készen, hogy hatást gyakoroljanak készülékeikre: Csehy Zoltán, Mizser Attila, Németh Zoltán, N. Tóth Anikó.

0326a