Vadkanszív

— Isten engem úgy segéljen — mondta erre a lovag —, meghiszem azt, s nem csodálkozom rajta, hogy holtában ízlik néked az, aki életében mindennél jobban ízlett.

Az asszony, kinek bizony volt étvágya, enni kezdett abból, s ízlett neki; miért is az egészet megette. Mikor a lovag látta, hogy felesége mind az egészet megette, szólott ekképpen:
— Asszony, hogy ízlett néked ez a fogás?
Felelte az asszony:
— Hitemre, uram, pompásan ízlett.
— Isten engem úgy segéljen — mondta erre a lovag —, meghiszem azt, s nem csodálkozom rajta, hogy holtában ízlik néked az, aki életében mindennél jobban ízlett.

Giovanni Boccaccio: Dekameron, IV/9, Révay József fordítása
G. B. művei, Magyar Helikon, 1964, 550.