Invarienciát!

A kvantumelmélettel való analógia kézenfekvő. A kvantumelmélet törvényei olyanok, hogy az ad hoc kitalált paramétereket soha nem lehet megfigyelni. Így tehát döntő szimmetriatulajdonságokat semmisítünk meg, ha a rejtett paramétereket mint fikciót bevezetjük az elmélet értelmezésébe

A kvantumelmélettel való analógia kézenfekvő. A kvantumelmélet törvényei olyanok, hogy az ad hoc kitalált paramétereket soha nem lehet megfigyelni. Így tehát döntő szimmetriatulajdonságokat semmisítünk meg, ha a rejtett paramétereket mint fikciót bevezetjük az elmélet értelmezésébe.

Werner Heisenberg: A kvantumelmélet koppenhágai értelmezésének kritikája,
Kis István fordítása
W. H.: Válogatott tanulmányok, Gondolat, 1967, 146.