CXL. zsoltár

A lázadómesternek, Oszip
Mandelstamnak ajánlott
zsoltár, aki a maga Sztálinját
gúnyversbe száműzte...

1 A lázadómesternek, Oszip
Mandelstamnak ajánlott
zsoltár, aki a maga Sztálinját
gúnyversbe száműzte, nem is
várt már rá semmi: börtön,
száműzetés, kitelepítés, Gulag.
Nem tudom, Dávid király kire gondolt,
amikor ezt a zsoltárt írta, köztünk
szólva maga is nagy zsarnok volt.
2 Szabadíts meg engem, Uram,
a gonosz embertől. A gonosz férfit
védd meg tőlem, mielőtt egy vers vagy
zsoltár éles szarvára nem tűzöm,
olyan vagyok, mint a kecskebak,
nekiszaladok és felnyársalom,
vagy csak nem szólok rá a zsoltárra,
amikor lehajtott fejjel feléje rohan.
3 Aki gonoszt gondol szívében,
és mindennap háborút kezd.
4 Csavard hátra, uram, a zsarnok kezét,
méregfogát vájja saját magába!
5 Ébredjen föl rémálmából
jeges verítékben és mindenét
ossza szét a szegények között.
6 Ne ismerjen rá a családja,
nézze hülyének, amikor jótékonykodik.
Az apja pofozza meg: Tőrt
hánytak elébed a szerények
és alázatosak, ne ess a csapdájukba.
7 Segítsd a gonoszt eltévelyedésében,
felfuvalkodottságának csodálói
hadd borzongjanak a lét rejtélye
és értelme fölött! Szela.
8 Eleven szenek hulljanak,
ő nézze szőlőszemeknek és préselje
ki magának végső ítélete borát.
És ürítse fenékig a poharat.
9 Azt hitted talán,
egyszer nem lát meg teljes
hitványságodban még a vak
ember is? Tudom, hogy felfogja
az Úr a szegények ügyét.
A nyomorúság visszaömlik
előidézőjére, persze ne félj,
példaképeid várnak majd,
nincs kedvem a nevüket elsorolni.
10 Három ördög fogad benneteket,
hogy értsd, miről van szó, az egyiken
Petőfi maszkja lesz, a másikon
Adyé. A harmadik Bartók.
A haverjaid persze Bulgakovnak,
Heinének látják majd őket.
Mindegyiktek fejét villamos vágja le.
11 Te leszel a kiválasztott, akiével
elkezditek a 11-eseket lőni.
Egyiktek se mer majd szólni,
hogy nem lát. Mert rájön,
eddig még kevesebbet látott.

Megjelent a Műút 2014045-ös számában