Mások alakítják az embert

Az ember külső és belső szerkezete merő tökéletlenség; de a természetben semmi sem céltalan, még a céltalanság sem; a világban mindennek megvan a helye.

Az ember külső és belső szerkezete merő tökéletlenség; de a természetben semmi sem céltalan, még a céltalanság sem; a világban mindennek megvan a helye.

Michel Eyquem de Montaigne: A hasznosról és a tisztességesről (részlet), Kürti Pál fordítása
M. E. de M.: Esszék, Kossuth, 1991, 53.