A magyar hangja

Maçar iraudolaume ıdägaine nhêlwän.

A kiadvány ide kattintva pdf formátumban olvasható és letölthető.

A legfrissebb Dűlőben, amely a magyar irodalom idegen nyelvű fordításaival foglalkozik, olyan tekintélyes életművel rendelkező fordítók szólalnak meg, mint Wilhelm Droste, Joëlle Dufeuilly és Heike Flemming. A műfordítóképzésben szerzett tanári tapasztalatairól Imreh András számol be, Patrick Hersant arra a kérdésre keresi a választ, hogy költőnek kell-e lenni a versfordításhoz, és Márai egyik regényének brazil kiadását is körüljárjuk. Az összeállítás záróakkordjaként Várady Szabolcs Tassonyi Helgára emlékezik.

  •  „…a lengyel olvasó pontosabban fogja tudni, hogy milyen kenyérről van szó, de az ízét kevésbé érzi” (Imreh András)
  • „…azt javasoltam [Esterházy] Péternek, hogy tegyük a név után zárójelbe, hogy »egy bajszos Julien Sorel«, és akkor érthető lesz” (Joëlle Dufeuilly)
  • „…mítosz, hogy a magyar nehéz és elszigetelt nyelv, amit a magyarok szeretnek terjeszteni” (Heike Flemming)
  • „…Ady szerintem a fotóival is verseket írt. Biztos voltam benne, hogy ez a pasas valamit tud, amit nekem is meg kéne tudnom” (Wilhelm Droste)
  • „a költő költőként, míg a nem-költő költővé válva fordítja a verset” (Patrick Hersant)

„Ki tudja, hány elemből adódik össze — de tény, hogy csak ritkán ennyire hibátlanul és intenzíven — egy ilyen együttlét.” (Várady Szabolcs)

dűlő

a műút irodalmi, művészeti és kritikai

folyóirat önálló tartalmú digitális melléklete

2024038

Sorozatszerkesztő: Jenei László

Szerkesztette: KŐRIZS IMRE

Grafikai tervezés: Nagy-Balogh Györgyi

ISSN 2062-4409

http://www.muut.hu/dulo

http://www.facebook.com/muutfolyoirat


A kiadvány megjelenését támogatta a Nemzeti Kulturális Alap: