Alkalmi

Megjelent a Műút-könyvek sorozatának 51. darabjaként Várady Szabolcs: Alkalmi című kötete!

„Minden versem alkalmi vers” — mondta Goethe épp kétszáz éve, azt fejtegetve, hogy költeményeit a valóság ihlette, a valóságban gyökereznek. Várady Szabolcs e kötetben összegyűjtött, eleve „játék ürügyén” született versei: alkalmi versek a négyzeten. Ha pedig történeti dimenzióban, a görögöktől Martialison át Janus Pannoniusig és Kazinczy Ferencig ívelő távlatban olvassuk őket, akkor ezek a versek: alkalmi költészet a köbön.Várady Szabolcs „magánjellegű epigrammái” elválaszthatatlanok lírája egészétől, az Alkalmi pedig hosszú idő óta az első friss hajtás az irodalmi műfajok egyik legidősebb ágán, jelentős gyarapodása az irodalomtörténet egyik nagy, nemes, a maga komolytalanságában is komoly hagyományának. Mert a nagy kérdésekre adott komolytalan válasz nem érvényes válasz ugyan, de maga a komolytalanság nagyon is az. Ahogy Vas István fordításában Horatius mondja: „Olykor bölcs a bolondozás.”

VÁRADY SZABOLCS

1943-ban született Budapesten.

Művei:

Ha már itt vagy (Kozmosz Könyvek, 1981)

Hátha nem úgy van (Magvető Könyvkiadó, 1988)

A rejtett kijárat (Európa Könyvkiadó, 2003)

De mennyire (Magvető, 2019)

Válogatott versek (Bookart, 2023)

Műút-könyvek 051

Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége
muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat

Kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
Felelős kiadó: Kishonthy Zsolt

Szerkesztette: Kőrizs Imre

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Tellinger András

A címlapkép és a kötetben található illusztrációk a szerző munkái. A 22. oldalon látható fénykép Stekovics Gáspár munkája.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta:

Nyomdai munkák: Prime Rate Kft., Budapest
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter

© Várady Szabolcs, 2023
ISSN 2061-4314
ISBN 978-615-5355-41-7

140 oldal, 3000.- Ft

Megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a kiadótól is: szepmestersegek.alapitvany@gmail.com.