Száz Pál: Az ablakszárny

Száz Pál

        A padláson találtam meg. Oda volt 
támasztva, az egyik gerendához ahogy mondani szokás így 
passzív szerkezetben. A sötétből nézett rám csak sokára 
találtam meg, úgy hogy nem is kerestem körülnéztem csak 
mi maradt itt, a ēsőház pallásán, holnap jönnek a gépek, csupa 
új holmi csak amit feleslegként süllyesztettek el idefent, a régi 
haraburdokot, az öreg holmijait elvitték má ríg. Csak ez 
maradt itt, akad meg a szemem rajta, a legporosabb a pókálló-

        szövedékes amely még áthatolhatlan. Ez itt maradt 
akkor. De már előtte feleslegessé vált. A vërandaablakot 
rögtön az öreg halála után kicserélték. Megëtte a szul
mondta, és már évek óta nem nyitotta az ablakszárnyat, 
nehogy vígű még szíjjēpottyannyon. Láss csodát, nem 
pottyant, itt tanúskodik a pókállós padláson, hogy 
el nem emésztette a romlás, ha belé is esëtt ríg. Hogy Ő 
az öreg idejének az egyetlen túlélője az azt hírdeti hogy
amikíppen Krisztusurunk a halált, vagy legalábbis a 
romlást legyőzte, akár a holt szentek lepipálva az ablak-
szárnyfesztávolságot, fütyülnek a szellemi test szabadságára. 
Pedig kimozdították helyéből rég. Kifordították sarkaiból és 

        feltették a padlásra. Ím a keretnek 
apró lyuggatása mutatja a szú nyomát. A pánt rozsdájából a 
szegek feje domborodik ki, a reteszben a kallantyú elegáns íve 
avítt. Vagy riglinek mondta ezt is? A szárny még a gépek 
előtti korból származik. Kezek alkotása. Csak a kallantyú volt 
tömeggyártmány. Tán a negyvenes évek elejére datálhatjuk, tán 
egykorú a verandával, ami már a ház elkészülte után épült hozzá.
Hozzátódottuk, monta az öreg az asszonyra simlizve az egyes 
szám többes személyből. Hogy a párja hova lett, örök titok. 
Kimozdítom a szárnyat feleslegességének nyugvópontjából. Hátha
párosan pihen itt, de nem, egyedül van. Lomhán potyog róla a 
por, ahogy a visszatolom s koccan a gerendához. 

        Az idők piszka sosem hull le. Elnézem 
négyes felosztását, a kereszt, a négy kocka, a világ térképe. pince 
és pallás vëranda és ēsőház A szárnypár ritmusa kint és bent 
kelet és nyugat tegnap ma nyit csuk. Mind a négy üvege ép, szinte 
hihetetlen, pedig a gitt már az emlékezet előtt kihullott sarkaiból.
Egyiken sem látni át, a kosz meghiúsítja az üveg létokát. A kosz 
az idők hordaléka, idők rozsdája, korok rakódása, napok 
pora. Rétegekbe tömörül, s most ennek a tegnap 
finom és jelentéktelen üledéke hullott le róla. Koszos volt
az szárny üvege már verandaablak korában is. Az alsó

			kocka rétegei ábrát rajzolnak ki, a 
legalsók, a legrégibb réteg, áttetszik a szűrt fényben. Lenyomat: 
valaki tán ronggyal, ingujjal az ablakkockát törölte meg. Az 
öreg volt az, hogy átlásson rajta. Emlékszem. Senki sem mosta
már akkor az ablakot jó ideje. Ajjé, Öreganyád óta nem nyút 
azokho sënki fijam, legyintett, és már nem is fog. Mondta,
mikor felhoztam a dolgot. Így is történt, jövök rá utólag, itt
és most, a palláson, tanúm az ablakszárny. Rálehelt a jobb 
alsó kockára, az ingujjal megtörölgette, szétkente a piszkot. 
A mozdulatot ím kirajzolta az idők pora. Így él tovább 
az öreg, mozdulatának lenyomatában, mely örökre elmúlt
megismételhetetlensége pedig birokra kel az örökkévalósággal.
Pedig most egyetlen mozdulattal eltörölhetném, semmissé
a piszok szétkenését, s a pillanat felszámolná tüstént (s a pillanat 
végbevihetné, mit korok pora is csak elhomályosítani tudott.) 

Vajon meddig marad a porréteg, óvatlanul egyszer csak lehull
A szomszédos kocka poros üvege is mintha ábrát adna ki.
Felülete nem olyan egyszínű, mint a felső kettőé. De nem 
látszanak törlés nyomai, nem elkent koszba ülepedik. A 
fénytől mintha mélyülne. Akár a felhők moccanatlan 
kaleidoszkópja lomhán tán ez is mozdul? Pedig nem mutat 
semmit. Nem lehet kivenni belőle. Így is tudom mi az 
ábra. Ezen az üvegen, ezen a kockán az öreg nézett ki rám,
amikor utoljára nála jártam. A riglit sem nyitotta, ekkor 
már az udvarra sem jött ki, csak a tekintetével kísírtëtt 
ki a uccajtóig, ahonnét még visszatekintettem a jobb alsó 
ablakkockában inkább csak sejthető, semmint látható 
arcnak. S most tudom, nem látom, de tudom az arc 
lenyomatát, az arc képét, amelyet akkor is csak sejtettem, 
s érzem, az ablakszárnyból az öreg követő tekintetét. 
Búcsúzik. Int. Mozzan.