Dűlő 2022033 — A Műút Szöveggyár 2022-es tábora (Miskolc, Vasgyár, 2022. június 18–19.)

A Műút 2022-es Szöveggyár tábora karakterében eltért a hagyományoktól. A futó projektjeink által diktált helyzetben ez alkalommal nem fiatal, pályakezdő szerzők írásait gondoztuk, nem a kéziratfal előtt állva javítgattuk egymás anyagait, hanem a Gyakornoki program elmúlt projektidőszakának tapasztalatait igyekeztünk összegyűjteni, rendszerezni. Bízva abban, hogy gyakornokaink csoportos munkája — az egyes részprojektek közti átfedések kellően intenzív élményt nyújtó felfedezése révén is — pozitívan hathat ki a jövőbeli együttműködésre.
A Gyakornoki program a Petőfi Kulturális Ügynökség Szakmai program mentori (kisebb részben a multimediális) projektjének keretében valósulhatott meg 2021-2022-ben.
A program résztvevői: Bazsányi Sára, Irlanda Kristóf, Kazsimér Soma, Láng Orsolya, Mizser Fruzsina, Nagy Hilda, Ősz Gergely, Szén János, Szirák Anna, Tóth Vivien.

Az alábbi Dűlőben szerzőink: Bazsányi Sára, Kazsimér Soma, Láng Orsolya, Mizser Fruzsina, Nagy Hilda, Ősz Gergely, Szirák Anna.

LETÖLTÉS PDF-ben!


dűlő
a műút irodalmi, művészeti és kritikai
folyóirat önálló tartalmú digitális melléklete
szerkesztette: KAZSIMÉR Soma
munkatárs: IRLANDA Kristóf
olvasószerkesztés, korrektúra: TASI Réka
logo, layout, design: TELLINGER András
kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
felelős kiadó: KISHONTHY Zsolt

Fotók: Szöveggyár archívum; Ősz Gergely, Szén János

ISSN 2062-4409
http://www.muut.hu/dulo
http://www.facebook.com/muutfolyoirat

A kiadvány a Petőfi Kulturális Ügynökség
Szakmai program mentori projektjének keretében,
BAZSÁNYI Sándor, JENEI László, KŐRIZS Imre
mentori támogatásával valósult meg.

a megjelenést támogatja a
Petőfi Kulturális Ügynökség, Emberi Erőforrások Minisztériuma