A jereváni rádió

Megjelent a Műút-könyvek sorozatának 50. darabjaként Deczki Sarolta: A jereváni rádió című könyve!

A KÖNYV IDE KATTINTVA OLVASHATÓ ÉS LETÖLTHETŐ!

„Fizetek, főúr!” — hallhatjuk Seress Rezső legendás dalában. Talán nem véletlen, hogy effajta mélabús, elégikus dalok, mint Seress Rezsőé, Közép-Kelet-Európában születtek meg, ahol az elmúlt évszázadban oly sok esély kínálkozott arra, hogy életek elromoljanak. És ezért fizetni kell. Fizetni mind mostanáig, hiszen az elrontott életek, elrontott lehetőségek, elszalasztott esélyek, rossz döntések a mai napig éreztetik a hatásukat. Talán éppen ezért születik manapság, 1989 és az uniós csatlakozás eufóriájának elmúltával annyi olyan szépirodalmi mű, amely éppen ezekkel a rossz döntésekkel, elrontott életekkel, elszalasztott esélyekkel akar számot vetni. Szembenézni a múlttal és azokkal a traumákkal, amelyeket máig nem sikerült feldolgozni sem a magyar társadalomnak, sem a közép-kelet-európai országok társadalmainak.

Deczki Sarolta

Irodalomtörténész, kritikus, filozófus, 1977-ben született Debrecenben. Budapesten él, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet tudományos munkatársa.

Kötetei:

Az érzékiség dicsérete, Kalligram, Budapest, 2013.
Meredek sziklagerincen: Husserl és a válság problémája, L’Harmattan, Budapest, 2014.
Fordított világ, Szépmesterségek Alapítvány, Műút-könyvek, Miskolc, 2016.

Műút-könyvek 050

Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége
muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat

Kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
Felelős kiadó: Kishonthy Zsolt

Szerkesztette: Vásári Melinda

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Nagy-Balogh Györgyi
Borító: Nagy-Balogh Györgyi
A borító Vachter János fényképének felhasználásával készült.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta:

Nyomdai munkák: Tipo-Top nyomda, Miskolc
Felelős vezető: Solymosi Róbert

ISSN 2061-4314
ISBN 978-615-5355-39-4

224 oldal, 2500.- Ft

Megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a kiadótól is: szepmestersegek.alapitvany@gmail.com.