Ostoba

Ostoba

„minden, amit hallok,
a fejemben visszhangzik,
kering és ingerel.
a bolygók émelyítő mozgását
utánozzák a hangok,
hömpölyögnek és
apályosodnak.
rezgésükből már tudom,
mikor kell elbújni vagy
előbújni.’’

Hegedüs Vera
1991-ben született Kaposváron.
2021-ben Móricz-ösztöndíjas.

Műút-könyvek 049

Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége
muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat

Kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon
Felelős kiadó: Kishonthy Zsolt

Olvasószerkesztés: Vásári Melinda

Szerkesztette: Mezei Gábor

Tördelés, nyomdai előkészítés: Nagy-Balogh Györgyi

Borító: Nagy-Balogh Györgyi

A kötetben látható illusztrációk Hegedüs Vera rajzai.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Nyomdai munkák: Tipo-Top nyomda, Miskolc
Felelős vezető: Solymosi Róbert

ISBN 978-615-5355-38-7
ISSN 2061-4314

238 oldal, 2500.- Ft

Megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a kiadótól is: szepmestersegek.alapitvany@gmail.com