Antal Balázs: Súly és könnyűség. Regionalitás és átjárhatóság az újabb magyar irodalomban

A KÖNYV IDE KATTINTVA OLVASHATÓ ÉS LETÖLTHETŐ!

E könyv írásai 20–21. századi irodalmi művekről beszélnek, melynek során elsősorban gondolkodásformák, beszédmódok és a kánonok alapvető problémáira összpontosítanak. A prózafordulat bővebben értett történetét is vizsgálják, egészen a legújabb irodalmunkban újraszituálódó realizmusig. Regionalitás, identitás, realizmus, többszólamúság — e kulcsszavakat lehetne kiemelni a vizsgálódások sűrűsödési pontjaiként. Olyan szerzők művei állnak a középpontban, mint Tompa Andrea, Oravecz Imre, Vida Gábor, Láng Zsolt, Kováts Judit, Szilágyi István, Závada Pál, Csabai László, Juhász Tibor, Szabó Róbert Csaba vagy Papp Sándor Zsigmond. A kötet kiindulópontja a klasszikus realizmus — amennyiben olyan kérdéseket vizsgál, melyek jellegzetesen annak horizontja felől fogalmazódnak meg —, s a prózafordulat utáni, legújabb irodalmunkban felerősödő kortárs realizmus az, ahová végül megérkezik. Ez az érkezés pedig azzal a belátással kezdődik, hogy az újraszituálódó, és egyre nagyobb teret nyerő realizmus már nem ugyanolyan, mint a prózafordulat előtti volt.

Antal Balázs 1977-ben született Ózdon. Nyírszőlősön él. A Nyíregyházi Egyetem és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem oktatója. Fő kutatási területe a kortárs magyar irodalom, a magyar irodalmi regionalitás és az abszurd irodalom. 1999 óta publikál szépirodalmat, valamint kritikákat és tanulmányokat egyaránt.

Korábbi tudományos munkái:

Kézikönyv határátlépéshez (tanulmányok és kritikák), Felsőmagyarország, 2011.
Történet polcnyi könyvvel. Mózes Attila írói világa (monográfia), Lector, 2019.

Szépirodalmi kötetei:

Öreg (elbeszélések), JAK–Kijárat, 2003.
Le (elbeszélések és novellák), FISz, 2017.
Vad (versek), Műút, 2017.

Műút-könyvek 046
Megjelenteti
a Műút folyóirat szerkesztősége
muut.hu
www.facebook.com/muutfolyoirat
www.twitter.com/muut_folyoirat

Kiadja a Szépmesterségek Alapítvány Miskolcon.

Felelős kiadó: Kishonthy Zsolt

Szerkesztette: Vásári Melinda

Könyvterv és nyomdai előkészítés: Nagy-Balogh Györgyi

A borító alapjául szolgáló lightbox Kelemen Bíborka Határtapasztalat című installációjának egy részlete, a fotót készítette: Fejes János.

A könyv megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Nyomdai munkák: Tipo-Top Nyomda, Miskolc
Felelős vezető: Solymosi Róbert

ISSN 2061-4314
ISBN 978-615-5355-35-6

196 oldal, 2500.-Ft

Megvásárolható az Írók Boltjában.
Megrendelhető a kiadótól is: szepmestersegek.alapitvany@gmail.com.