Világ iránti bizalom

…nem tudom, elveszíti-e emberi méltóságát az, akit a rendőrségen megvernek. Abban azonban bizonyos vagyok, hogy már az első ütéskor, mely lesújt rá, elveszít valamit, amit első megközelítésben talán világ iránti bizalomnak mondhatnánk. Világ iránti bizalom. Sok minden tartozik ide: például a megingathatatlan oksági kapcsolatokba vetett, irracionális és logikailag indokolhatatlan hit vagy az induktív következtetés érvényességéről vallott, ugyancsak vak meggyőződés. De fontosabb — és az adott összefüggésben egyedül releváns — eleme a világ iránti bizalomnak az a bizonyosság, hogy írott és íratlan társadalmi szerződések alapján megkímél engem a másik, jobban mondva, hogy tiszteletben tartja fizikai és egyben metafizikai létemet.

(Jean Améry: Túl bűnön és bűnhődésen. Fordította Blaschtik Éva.)