Semmi sem változik

Hát Thomas Mannt olyan kiváló írónak tartják Budapesten is? És Thomas Mann-nak olyan rajongó olvasóközönsége van Budapesten, mely eleped érte, hogy színről-színre láthassa és hódoljon neki? […] Nem olyan kiváló író ez a Thomas Mann, közönséges író ez, amilyen sokezer darab van egyszerre a világon, akik megszületnek erre a világra, minden meglepődés nélkül munkához látnak, akár a szabók meg a suszterek, akik az elhalt szabó- és susztergeneráció munkáját folytatják. […] Nem fecsegek lelkiismeretlenül, megpróbáltam én olvasni Thomas Mann-tól is, mert hallottam, hogy kiváló író. Erőltettem, de néhány oldala után úgy elfáradtam, mintha fát vágtam volna. Van ilyen kiváló német író egy rakás, úgy képzelem őket, hogy körbe forognak mind, mint a vad törzsek emberei a zsákmány körül és taglejtésekkel, magas és mély, gyönge és rikácsoló hangon mind azt hajtják: Morál! Morál! Morál! […] Mikor fognak úgy sóvárogni Berlinben magyar írók után, akik kiválóbbak, mint Thomas Mann? Talán hamarabb, mint Budapesten.

(sz.e.: A német. — Az Est, 1913. december 3.)