József Attila Villont fordít — e bordélyban

V ihar, fagy, dér, — megvan kenyerem !
I gy vesz az ember gubát az eben.
L óg rajtam, pénzit megéri velem.
L otyó, kurafi: passzolunk nagyon !
О csmányoké ez ocsmány szerelem.
N incs emberségünk, hát ne is legyen
e bordélyban, hol szállásunk vagyon !

(François Villon: Villonról meg a Vastag Margot-ról szóló ballada [részlet], József Attila fordítása, in: Fehér Erzsébet – Szabolcsi Miklós (szerk.): József Attila: Novellák, önvallomások, műfordítások — József Attila összes művei 4. Akadémiai Kiadó, 1967, 48)