Müller Mari

VAJDA JÁNOS VÉGRENDELETE [Budapest, 1897. január 16.]
Halálom esetére
Január 16. éjjel 3 óra.
Kérem a következőket:
I. Testem okvetlen minél apróbb részletekre fölbontassék: agyam, szivem, gyomrom kivétessék és fölapróztassék.
II. Fiókomban, tárcámban találtatandó lehet e pillanatban mintegy 400 frt. Ebből hű ápolónőm, Müller Mari azonnal átvehet 200 frt, olv. kétszáz frtot, mint neki megigért kielégitést.
III. Könyvtár, ruhatár, fegyver, pipatár, butorzat netán elárvereltetvén, a mi ezek után bejön, három részre osztandó és két nővérem, Róza és Gizi, harmadikul pedig Müller Mari részesedjenek belőle.
Egyetlenegy krajcárral sem vagyok adósa senkinek.
Január 16. reggel félnégy.
Vajda János

(Vajda János végrendelete. in: Boros Dezső [szerk.]: Vajda János: Levelezés — Vajda János összes művei 10. Akadémiai Kiadó, 1982, 179.o.)