amennyiben művész

A művészet semmi más, mint valamely létrehozandó művek helyes elgondolása, amelyeknek a jósága és tökéletessége mindazonáltal nem abban áll, hogy az emberi kívánság így vagy úgy alakul, hanem abban, hogy maga a mű, amely létrejön, önmagában jó és tökéletes. Nem illeti ugyanis dicséret a művészt, amennyiben művész, azért, hogy milyen szándékkal alkotta meg a művet, hanem csupán azért, hogy milyen a mű, amelyet alkot… A mesterséges dolgok jósága és tökéletessége nem az emberi kívánság jósága és tökéletessége, hanem maguknak a műalkotásoknak jósága és tökéletessége… És ezért a művészethez nem az kívánatos, hogy a művész helyesen járjon el, hanem az, hogy jó művet alkosson.

(Aquinói Szt. Tamás: Summa Theologica [részlet], fordította: Redl Károly)