politikai biztos

Tegnap elmentem jelentéstételre a politikai biztoshoz, aki ott volt beszállásolva a megszökött plébános lakásán.

(Iszaak Babel: Lovashadsereg – fordította Wessely László)