hideg éjjel

Hideg éjjel a vadász íját is elégeti,
faragott nyilát is el, úgy melegszik és virraszt.

(Sanfara: Az arabok dicsérete [részlet], ford. Jékely Zoltán In: Arab költők. A pogány kortól napjainkig, szerk. Germanus Gyula, Helikon, 1961, Terebess)