renitens tigrisek

Amikor Yang Shuxian állami hivatalt töltött be Jingzhou-ban, a tigrisek állandó rettegésben tartották a környéket. Yang rendeletet adott ki: hatalmas sziklába vésve utasította a tigriseket, hagyják el hivatali működése területét.
Később Yangot áthelyezték Yulinba. Azt tapasztalta, hogy az emberek engedetlenek vele szem­­ben, ezért célszerűnek vélte, ha hasonló parancsot ad ki a renitensek ellen. Írt a Jinghzou‑i elöljárónak, készíttessen másolatot a tigrisek ellen hozott intézkedéséről. A Jinghzou-i elöljáró teljesítette kívánságát, embereket küldött ki a sziklához, ám a tigrisek széttépték a rendeletmásolókat.
Az elöljáró válaszlevélben tájékoztatta Yangot a tragédiáról.
 
(Song Bai hei Chao: Rendelet a tigrisek ellen. [Pan Yongyin gyűjtése a 16. századból], in: Kínai tanmesék, ford. Striker Judit, Nótárius, 1991, 44.)