nem alakítható általa

De itt meg kell gondolni, hogy teljes képtelenség, az a feltevés, mely szerint az első és legfenségesebb lény hasonló olyan valakihez, aki tud citerázni, de citera híján nem citerázik; s hogy olyan, aki alkotni képes, de nem alkot, mert amit alkotni tud, nem alakítható általa.

(Giordano Bruno: A végtelenről, a világegyetemről és a világokról, ford. Szemere Samu, Kriterion, 1990, 53.)