Valami Kínából…

Virág a síkon, a mocsárban,
gázolok szügyig a virágban,
lovász-had óg-móg, haza térne:
jutunk-e innét haza végre?

Három csikóim csuda röpte!
Három pár gyeplő csupa tajték;
hajtok, megállok hóba-közbe,
okos tanácsot hátha kapnék.

Csikóim pettyes csuka-szürkék;
három pár gyeplőt feszesebbre!
Hajtok, megállok hóba-közbe,
tanácsot kérni valamerre.

Csikók sörénye feketéllik,
három pár gyeplő le-lecsúszkál;
hajtok, megállok hóba-közbe,
tanácsért egy-egy cseles útnál.

Három csikóim szőre csapzott,
három pár gyeplő szabadon száll;
hajtok, megállok hóba-közbe,
kocsim már innét hazakószál.

(Si King, 163. Fordította: Kormos István, in: Si King, Dalok könyve, 1974, Európa, Lyra Mundi, 136-137.o.)