Kedves Jancsikám!

Nagy örömmel kaptam meg szép kiállítású könyvedet. Valósággal habzsolva olvastam. A fordítás szép, világos, magyaros. Nem tanáros, inkább kicsit zsidós, de az jól áll Senecához. (Állítólag Grünblatt volt a neve.) A kísérő tanulmány is kimerítő, gazdag, eleven. Egyetlen alkalma félreértésekre adhat alkalmat. Nevezetesen azt írod: „Messalinának ez nem volt elég.” (Kiemelés tőlem, Ö. I.) Nos, vitatható, mire utal a mutató névmás. Hallottam már olyan nézeteket, (igaz, hogy a Gresham, Anna, Pipacs stb. köreiben), hogy ennek erotikus éle van. Igaz ez?
Még egyszer köszönöm könyvedet. Kissé meglepett, hogy két alakban jelent meg, ú. m.
1. Vászonkötésben (Ára 16. – Ft)
2. Félbőrkötésben (Ára 26 Ft. –)
E kettő közül én a vásznat kaptam. Nagyon elégedett vagyok vele… de csitt!

Ölel
Örkény Pista

(Örkény István köszönőlevele Szilágyi János Györgyhöz Seneca „Játék az isteni Claudius haláláról” című könyvéért, amelyet Szilágyi fordított. Szilágyi János György: Örvények fölé épült harmónia. Sajtó alá rendezte Komoróczy Géza. II. Levélben többet. Budapest, Gondolat — Szépművészeti Múzeum, 2018, 389–390. o.)