Csavargó

Nem nézem azt, hová visz útam
Fönt a hegyek közt vad viharban.
Az én utam. Magam kerestem.
S ha végem ez lesz, és a vesztem:
Hát legalább magam akartam!

De addig élni… élni, élni!
Különbül, mint a többi bamba!
Legyen övék a csönd, a béke,
Én mosolyogva, fütyörészve
Megyek a szép bizonytalanba…

(Heltai Jenő: Csavargó [részlet], in Heltai Jenő Versei, Budapest, Szépirodalmi, 1962, sajtó alá rendezte Gábor György, 390. o.)