rococo arc felhői

Kandik talán szép olvasónőink megtudni, hogy mit rejtenek rémes külsejü öbleikben az érintett edénykék és eszközök? Sajnáljuk, hogy nemes vágyuk kielégitése hatalmunkat és tehetségünket tulhaladja; de ugyan hol is azon nem-arszlán férfi, ki a valódi arszlánnő éji pipereasztalának titkait értené! Fájdalom, mi még csak neveiket sem ismerjük azon száz meg száz féle íroknak, vizeknek és poroknak, mellyek bármelly rococo arcról is elderítik a multnak szomoru felhőit.

 

(Nagy Ignác: Torzképek. III. kötet. [részlet], Harteleben K. A., 1844, 79-80.o.)