a második

Emlékszem az első közösülésemre, de a másodikra már nem.

(Patrik Ouředník: A huszonnégyes év [részlet], ford.: G. Kovács László, Kalligram, 2007, 39.o.)