hosszú és valószínűtlen fegyverszünet

… [a zárda szellemi légkörében] … napjaink érzelmek kavargásában teltek. Elsősorban az intrika, vetélkedés, botrány, részrehajlás, zsarnokság és lázongás olyan fűtött légkörében ettünk, tanultunk és aludtunk, amely megtalálható minden leányinternátusban, s amely után a „valódi” élet hosszú és valószínűtlen fegyverszünetnek tűnik, amelyben az örök tevékenykedés kínja véget ért.

 

(Mary McCarthy: Egy katolikus leány emlékezései [részlet], ford.: Zilahi Judit. Európa, 1968, 116.o.)