kromatikus jelenlét

Kell, hogy valami hangfürtbe fogja a húst,
a bőrt, a szőrt és minden hármashangzatot,
melyből összeáll a hallgathatóvá vált, kromatikus jelenlét,
akár a többi, környező csönd látszattömörsége.

(Csehy Zoltán: A Philip Glass-konstans I. [részlet], in: Csehy Zoltán: Homokvihar, Kalligram, 2010, 36.o.)