„Kicsit vagyok csak nálad kevésbé halandó”

KREON Mégis meg merted szegni a parancsom?
ANTIGONÉ Meg én, hiszen halandó adta ki.

(Bertolt Brecht: Sophokles Antigonéja [részlet]. Ford.: Eörsi István. in: A játszma vége. Modern egyfelvonásosok. Európa, 1969. 234.o.)