reszketett a hegedűm

Etelkának vannak barátnői. Tegnap leány-jour volt. — — — Hát mind szép!! Az ember nem tudja, mit tegyen. Úgy reszketett a kezemben a hegedűm, hogy nem a hegedűm, hanem [!]

 

(Molnár Antal levele, 1903. [részlet], in: Boëthius boldog fiatalsága, Magvető, 1989. 87.o.)