belátás

Amit őrültségemről írsz, nem talál el; egyáltalán nem tetszelgem semmiféle őrültség színében, sőt józanabbnak hiszem magam, mint bármikor. Igaz, hogy a nyilvánosságról lemondtam, nem vagyok író többé abban az értelemben, ahogy nálunk ezt a szót használják; de ez a szakítás nem az őrültségé, hanem a belátásé.

 

(Németh László: Levele Fülep Lajosnak. Budapest, 1939. január 18. in: Németh László élete levelekben 1914-1948., Magvető, 1993. 286.o.)